CertiNet


Onze adviesdiensten beginnen altijd met een goed gesprek met een van onze adviseurs; niet met een verkoper. Deze intake is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Eerst willen wij helder hebben wat u precies wilt, ook al weet u dat op dat moment wellicht zelf nog niet helemaal zeker.

Bij een vraag om advies gaat onze adviseur niet op de stoel van uw directie zitten. Onze werkwijze berust op samenwerking. Samen met u wordt de adviesvraag expliciet gemaakt. Het intakegesprek is de basis voor een passende offerte of aanbieding die doorgaans een op maat gemaakt projectplan bevat. Deze werkwijze heeft zich in de afgelopen jaren veelvuldig bewezen met meer dan 80% offertescores.


Het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen en begeleiding bij de certificering. Veelal wordt hiervoor de ISO 9001 toegepast. Ook de modellen van EFQM, INK, TQM, BSC, etc. worden desgevraagd ondersteund.
Het opzetten en onderhouden van arbozorgsystemen en begeleiding bij de certificering. VCA en de OHSAS 18001 zijn de meest toegepaste systemen. Daarnaast kan CertiNet Organisatie advies B.V. ook maatwerk leveren dat is gebaseerd op de NPR 5000 en andere relevante normen.
Het opzetten en onderhouden van milieuzorgsystemen en begeleiding bij de certificering. Voor milieuzorgsystemen kunnen wij u ondersteunen met betrekking tot de normen ISO 14001, CO₂ Prestatieladder, FSC en BRL 7000.
People, Planet & Profit CertiNet Organisatie advies B.V. beschikt over een in eigen beheer ontwikkeld concept voor een geïntegreerd management systeem (IMS) dat certificeerbaar is conform de normen ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. Dit concept kan door CertiNet Organisatie advies B.V. specifiek worden gemaakt voor uw behoeften en wensen binnen uw bedrijfsvoering. Het model heeft haar diensten bewezen bij grotere industriële organisaties waaronder een gasgestookte energiecentrale. Integraal Management Systeem Het samenvoegen en op elkaar afstemmen van verschillende delen van uw managementsysteem tot één samenhangend geheel. Optimalisatie door interne afstemming zijn hierbij de kernbegrippen.
CertiNet Organisatie advies B.V. beschouwd als vertrekpunt voor MVO een managementsysteem dat is gebaseerd op kwaliteitszorg, arbeidsveiligheid en milieuzorg. Op deze wijze wordt praktisch invulling gegeven aan de driehoeksverhouding tussen “People”, “Planet” en “Profit”.

Deze drie pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onlosmakelijk verbonden met de essentie van een door CertiNet Organisatie advies BV ontwikkeld geïntegreerd managementsysteem (IMS).
Deze activiteit richt zich met name op het in kaart brengen van betekenisvolle cultuuraspecten binnen uw onderneming. CertiNet biedt u als startpunt de mogelijkheid tot het uitvoeren van een bedrijfsscan waarbij de relatie wordt gelegd tussen cultuuraspecten en gedrag binnen uw onderneming. Dit kan de aanzet zijn van een cultuurtraject van waaruit gedragsbeïnvloeding wordt aangestuurd. Een belangrijke toepassing hiervan is het ontwikkelen van een veiligheidscultuur.
CertiNet Organisatie advies B.V. ondersteunt bedrijven en organisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsprocessen door het organiseren van verbeterprojecten met een geheel eigen verbetermethodiek.
CertiNet Organisatie advies B.V. biedt u een scala van diensten op het gebied van arbeidomstandigheden. Hiertoe behoren het uitvoeren en toetsen van de RI&E, arbeidshygiënische metingen, uitvoeren van Taak Risico Analyses, etc.
Met name “in company” en op maat gemaakte trainingen op het gebied van kwaliteitszorg en interne auditing worden door ons georganiseerd. Deze trainingen zijn een mengvorm van advies en training en worden op basis van adviestarieven voor u verzorgd. Daarnaast verzorgen wij ook de opleiding tot middelbaar veiligheidskundige (MVK), TopClass Arbeidsveiligheid en Veiligheid voor Projectleiders.
Het productaanbod richt zich op onderstaande onderwerpen:
  • Policy Deployment
  • Bedrijskundig onderzoek
  • Verandermanagement
  • Bewustwordingsprogramma's
  • Audit beheer en Periodieke Inspecties
  • Competentie beheer
  • Communicatie beheer